skip to Main Content

Eko-logisk miljö

Eko-logisk miljö är för oss att helt naturligt jobba i samklang med vår natur och som man gjorde under husets storhetstid.

Då var inte maten ”långväga, genmanipulerad och besprutad” utan kom från dom egna gårdarna och skogarna. Två av dessa var Stora & Lilla Kungsladugården i utkanten av stan, där man vårdade djur & jord för bästa framtida avkastning på ett naturligt och hållbart sätt.
I verksamheten återspeglar vi det dels via storytelling och vår ”inomhusmiljö”, och praktiskt genom att erbjuda så mycket ekologiskt och vi kan, och serverar närproduserade spännande viltkött- produkter och bakverk till frukost och fika.

Vi på Nyköpingshus Konferens jobbar även med svanenmärkt konferens- och förbrukningsmaterial. Samt en ständig strävan att kunna erbjuda Er en mer Eko-logisk miljö runt konferens & möten.

Back To Top