skip to Main Content

Historia

Kortfattat:
Porthuset byggdes 1570 av Hertig Karl som entré till Sveriges pampigaste renässansslott, där mycket av Sveriges stormaktsperiod utgick ifrån fram till branden 1665. Mellan 1740 till 1862 fungerade det som fängelse, en fängelse-cell finns fortfarande bevarad i ursprungligt skick. I portens södra vägg finns rester av en öppen spis, porten var nämligen på sin tid S-formad för att man inte skulle kunna skjuta rakt igenom den, man kan fortfarande se det rundade hörnet som var själva kröken!

Ovanför porthusets ingång sitter Hertig Karls vapensköld, skulpterad i kalksten. Ovanför de tvenne kanongluggarna finns två kartuscher, s k beslagsornament i renässansstil, var av den vänstra är helt oläslig och den högra endast fragmentarisk läsbar på tyska.
Porthusets fasad är målad i kvaderstens-imitation och rekonstruerad 1920 men visar hur själva slottet förmodligen såg ut. Porthuset är den bäst bevarade delen av renässansslottet Nyköpingshus.

Lite utförligare:
Välkomna till Porthuset på Nyköpingshus anno 1570
Den enda originaldel av Hertig Karl´s (Kung Karl IX) pampiga renässansslott som klarade bränderna. Här var från 1580 den enda entrén in till Slottet ”vindbryggan”, och således en viktig militär del, där det stora rummet fungerade som officersmäss (det som vi kallar ”Fänika-salen” efter Hertig Karl´s livgarde).

Här har förutom Hertig Karl även hans son, ”tidernas krigs-Kung” Gustaf II Adolf sprungit runt i rummen bland militärer, då han vuxit upp här och var mycket intresserad. Likväl som hans dotter Drottning Kristina och hennes kusin (Gustaf II Adolfs systers son) Kung Karl X.
(-När Gustaf II Adolf stupade i Lützendimman 1632, fraktades han hem till Nyköpingshus och låg här på ”lit de parade” i elva månader.. Hans änka Maria Eleonora av Brandenburg sörjde så dant att gardinerna på Nyköpingshus alltid var nere, och hon bar en ask resten av hennes liv med makens hjärta i…)

År 1665 härjades slottet av en brand som sägs ha olyckligt åstadkommits av en piga. Men efter Ryssbranden 1719 byggdes aldrig slottet upp igen, utan mycket sten forslades faktiskt till Stockholm och bygget av Stockholm Slott. (så ta gärna tillbaks några stenar om ni har vägarna förbi 😉

Från ca 1740 blev här Länsfängelse och vår entrédel/fängelsedelen började byggas. De ”snälla fångarna” fick på dagarna jobba med fotbojor av olika slag (utifrån rymningsbenägenhet. –se montern i hallen) ute på vallarna som då var odlingar av potatis och grönsaker (-vi kan faktisk tacka fångarna för den fina gradängform som vallarna har i dag efter odlingarna, för skolavslutning, nationaldag etc.). De ”stygga fångarna fick likt medeltid sitta i hålor under mark som finns med luckor under ”kanonrummen” i den gamla delen av Porthuset. Med tiden förändrades synen på fångvård och celler byggdes i den ”nya delen” (-se gärna originalcellen som vi använder som kapprum. Där satt 6 fångar samtidigt. Ingen kabel tv på den tiden..;)

År 1862 invigdes ”nya fängelset” på östra Repslagaregatan och fängelseeran i Porthuset var över.
Här blev då boende för ”såna som inte kunde försörja sig”, som t ex änkor och ”ej arbetsföra” med barn. I rummet som i dag är kontor bodde ett tag två familjer med fem barn var samtidigt enl. muséet. alltså minst 12 personer i ett rum!

Även dessa mäniskor fick sköta odlingarna på vallarna och sålde grönsakerna på torget för att bidra till uppehället.

1910 slutade den eran, då övertog Länsmuséet Nyköpingshus och de stora utgrävningarna och renoveringarna började. Porhuset har sedan dess tjänstegjort som kontor och mötesrum fram till idag för Statens fastighetsverk, Länsmuséet och Kommunen.

Det är med detta historiska perspektiv därför med mycket stor glädje och vördnad jag nu startat en ny era här i Porthuset med ”fängslande möten” på NyköpingshusKonferens.

Back To Top